Albert Maršík

Albert je ve druhém ročníku na magisterském oboru EKL. Na bakaláři studoval bohemistiku a v současné době se věnuje tématům konverzace a verbální interakce mezi člověkem a počítačem.

 • Jaký byl hlavní důvod, proč ses rozhodl studovat empirickou a komparativní lingvistiku?
  • V rámci bohemistiky na bakaláři jsem se zaměřoval hlavně na jazyk a tento obor přicházel jako novinka, která slibovala zajímavé moderní přístupy, například ke státnicím nebo možnosti specializace.
 • Pamatuješ si, jak probíhaly tvoje přijímačky?
  • Přijímací zkoušky byly fajn. Dostal jsem abstrakt jednoho fonetického článku. Rozhodně to nebylo o tom všechno znát, spíš o tom, prokázat schopnost vstřebat ten text a přemýšlet o něm.
 • Z jakého bakalářského programu jsi nastupoval na tento magisterský obor? Jaké bylo téma tvé bakalářské práce? Věnuješ se této problematice i nadále?
  • Na bakaláři jsem studoval bohemistiku a ta mě skvěle připravila na studium EKL. V rámci bakalářské práce jsem se zabýval tématem koherence konverzace člověka s počítačem. Sbíral jsem data, konverzace člověka a chatbota, kde ten chatbot beznadějně selhával, a analyzoval je.
 • Myslíš si, že pokud by na EKL nastupoval někdo z oboru vzdálenějšího lingvistice, že by to mohl být problém?
  • Myslím, že ne. Ale musí to toho studenta nebo studentku samozřejmě zajímat a bavit.
 • Můžeš stručně popsat svou diplomovou práci nebo výzkum, který jsi během studia prováděl?
  • Na diplomku dělám teď přípravné práce.  Využiju nejspíš zase chatbota, ale tentokrát bych chtěl získat data, o kterých půjde říct něco kvantitativního. Vážím si toho, že jsou na EKLu mému přístupu otevření.
 • Jaké metody a nástroje jsi používal při svém lingvistickém výzkumu?
  • Použil jsem kvalitativní analýzu dat – přepisů konverzací. Mým cílem bylo objevit opakující se vzorce v tom, jak se narušuje koherence konverzace. Pro bakalářku i diplomku to byl určitě příliš ambiciózní cíl, ale něco se povedlo, na co lze navázat.
 • Jaký je nejzajímavější aspekt tvého studia empirické a komparativní lingvistiky?
  • Baví mě, že ten obor stojí na blocích povinně volitelných předmětů. Obor je připraven tak, aby vynikly kvality a výhody studia na FF UK. Kostrou studia je mezioborová nabídka, čímž vzniká tím otevřenost vůči všem možným zájmům.
 • Co si myslíš o konceptu státních zkoušek?
  • Mně se to líbí. I díky tomu, jak probíhaly přijímačky,vím, že nemusím mít takový ten klasický státnicový stres, protože vím, že i u těch státnic se budu soustředit na to, čemu se věnuju, co mě baví a čemu rozumím. Myslím si, že je to skvělá příprava na vědeckou činnost, ale i na pracovní život mimo akademickou půdu.
 • Máš zkušenosti s Letní lingvistickou školou?
  • Ano, minulý rok jsem se zúčastnil. Líbilo se mi to moc, protože tam byla bohatá nabídka přednášek a workshopů a v neposlední řadě společenského programu v mezinárodní skupině nadšenců.
 • Účastnil ses někdy nějaké lingvistické konference?
  • Ano byl jsem na dvou. Škola v tomhle poskytuje podporu a dá se vyrazit i s vlastním projektem třeba v podobě posteru.
 • Kde vidíš uplatnění svých znalostí z oblasti lingvistiky v budoucí kariéře?
  • Já osobně vidím uplatnění v konverzačním designu. Je to poměrně nové a trochu scif-fi zaměstnání, ale prostředí FF UK a EKLu mě na něj dokonale připravilo.
 • Jaké dovednosti a kompetence jsi získal během studia, které považuješ za nejcennější pro další profesní rozvoj?
  • Vedle možnosti vstřebávat vědomosti o jazycích světa, kognitivních schopnostech uživatelů jazyků nebo třeba struktuře věty je to tu hodně o nějakých soft-skills jako práce s textem, porozumění, formulace myšlenek a názorů, kritické myšlení… Součástí toho je samozřejmě i průprava na práci s prameny, potřebným softwarem a tak. Ti, kdo mají zájem o to naučit se trochu programovat, si taky přijdou na své.
 • Máš nějaké doporučení pro nově nastupující studenty, nebo nějaký tip, co by mohlo zaujmout váhající uchazeče?
  • Myslím, že obor hodně funguje jako příprava na doktorát, ale i pokud studenti nemají v plánu takto pokračovat, tak se vyplatí EKL studovat. Akorát je v tom případě dobré myslet i na to, co dál, nicméně těch možností se najde překvapivě dost.