Vyučující

Předměty nabízené v programu Empirická a komparativní lingvistika vyučují odborníci z různých kateder a ústavů FF UK, případně i externích pracovišť.

Zde naleznete vyučující klíčových předmětů programu.

doc. Mgr. Jan Chromý, Ph.D.
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 26
E-mail: jan.chromy@ff.cuni.cz
Web:
ERCEL Lab
Profil na webu ÚČJTK

Kateřina Chládková, Ph.D.
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 26
E-mail: katerina.chladkova@ff.cuni.cz
Web:
SPEAKIN Lab
Profil na webu ÚČJTK

doc. Mgr. Radek Šimík, Ph.D.
Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 26
E-mail: radek.simik@ff.cuni.cz
Web:
Osobní web
Profil na webu ÚČJTK

prof. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
Ústav Českého národního korpusu
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Panská 890/7, Praha 1, 110 00, místnost č. 1
E-mail: vaclav.cvrcek@ff.cuni.cz
Web:
Profil na webu ÚČNK

doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Fonetický ústav
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38, místnost č. 26
E-mail: radek.skarnitzl@ff.cuni.cz
Web:
Profil na webu FÚ


„I often have long conversations all by myself, and I am so clever that sometimes I don’t understand a single word of what I am saying.“
Oscar Wilde, The Remarkable Rocket (1888)