Projekty a uplatnění

Studium Empirické a komparativní lingvistiky umožňuje studentům zapojovat se do širších badatelských týmů existujících na půdě Filozofické fakulty. Diplomovou práci tak můžou zpracovávat v inspirativním prostředí a v kontaktu s dalšími lidmi, kteří se věnují podobným tématům.

Uplatnění

Studium Empirické a komparativní lingvistiky je výzkumně orientováno, takže absolventi nezřídka pokračují v doktorském studiu. Kromě toho se mohou uplatnit ve všech profesích, pro něž je podstatná schopnost kvalifikovaně a na odpovídající úrovni pracovat s jazykem a textem, resp. s komunikačními prostředky a procesy v širším smyslu slova, tedy jako redaktoři nakladatelství, pracovníci redakcí novin, časopisů, elektronických, klasických i nových médií, jako korektoři, editoři, pracovníci reklamních, komunikačních, mediálních agentur a PR agentur, jako jazykoví experti na různých úrovních státní správy, jako odborní pracovníci v komerčním aplikovaném sektoru zaměřeném na počítačové zpracování jazyka, jako badatelé a pracovníci vědeckých institucí s lingvistickým zaměřením, akademických i vysokoškolských pracovišť.