Předměty

V rámci studia Empirické a komparativní lingvistiky mají studenti možnost studovat nejrůznější lingvisticky orientované předměty, které vypisují učitelé z různých ústavů a kateder Filozofické fakulty UK.

Všechny ostatní předměty si studenti vybírají z pestré palety předmětů. Předměty jsou vypisovány v rámci čtyř skupin povinně volitelných předmětů. V rámci každé ze skupin musí splnit určitý předem stanovený počet kreditů.


„L’ordine che la nostra mente immagina è come una rete, o una scala, che si costruisce per raggiungere qualcosa. Ma dopo si deve gettare la scala, perché si scopre che, se pure serviva, era priva di senso.“
Umberto Eco, Il nome della rosa (1980)