O programu

Empirická a komparativní lingvistika je moderně koncipovaný navazující magisterský studijní program na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Klíčovým principem studia tohoto programu je maximální možnost se specializovat. Studující tak mají povinně jenom několik předmětů a zbytek si vybírají ze široké palety kurzů nabízených různými katedrami a ústavy. Program tak naplno využívá různorodosti filozofické fakulty a tamních lingvisticky orientovaných badatelů.

Studium Empirické a komparativní lingvistiky je primárně určeno pro absolventy lingvisticky či filologicky orientovaných bakalářských programů. Vítáni jsou ale i absolventi jiných programů, mají-li zájem o lingvistické studium. Volnost ve volbě studovaných předmětů jim totiž umožňuje doplnit si chybějící znalosti z oblastí, které jsou pro zvolené zaměření klíčové.

Unikátně je v rámci Empirické a komparativní lingvistiky koncipovaná také státní závěrečná zkouška. Studující na základě seznamu přečtené literatury dostanou nejpozději týden před zkouškou jednak téma pro odbornou prezentaci a jednak téma pro návrh výzkumu. V rámci samotné zkoušky potom nejde o zkoušení znalostí a toho, co si studující v průběhu studia zapamatovali, ale o ověřování toho, že jsou schopni uceleně a kriticky prezentovat určitý odborný problém a zároveň že umí vytvořit solidní a promyšlený návrh empirického výzkumu na určité téma. Státní závěrečná zkouška na Empirické a komparativní lingvistice tak představuje podnětné diskusní setkání.

Za klíčový v rámci studia Empirické a komparativní lingvistiky považujeme osobní přístup.

Během studia Empirické a komparativní lingvistiky je možné se zapojovat do různých výzkumných projektů a účastnit se konferencí, či jiných akcí, jako je například každoroční Summer School of Linguistics.


„It’s the questions we can’t answer that teach us the most. They teach us how to think. If you give a man an answer, all he gains is a little fact. But give him a question and he’ll look for his own answers.“
Patrick Rothfuss, The Wise Man’s Fear (2011)