Studenti a absolventi

Jak studium EKL vnímají samotní studenti? Jakými zajímavými projekty se zabývají? Jaké studijní a karierní možnosti jim EKL poskytl? Proč zvolili tento magisterský obor a co na něm nejvíce oceňují?

Rozhovory s pěti studenty EKLu poskytují vhled do široké škály specializací, které studium tohoto oboru nabízí.

Albert Maršík

Albert je ve druhém ročníku na magisterském oboru EKL. Na bakaláři studoval bohemistiku a v současné době se věnuje tématům konverzace a verbální interakce mezi člověkem a počítačem.

Anna Staňková

Anna je absolventkou oboru Empirická a komparativní lingvistika. Teď je na doktorátu a věnuje se projektům souvisejícím s prozodií v češtině.

Ondřej Drobil

Ondřej je studentem druhého ročníku magisterského studia Empirické a komparativní lingvistiky (EKL) a zároveň studuje i magisterský obor Tlumočnictví. Aktuálně je na Erasmu ve Švédsku. V budoucnosti by rád pokračoval na doktorát a chtěl by se věnovat práci v akademické sféře.

Klára VanSlambrouck

Klára je ve třetím ročníku magisterského studia EKL. V současné době pracuje na projektu, který se zaměřuje na bilingvní mluvčí.

Eva Pospíšilová

Eva je studentkou třetího ročníku magisterského oboru EKL a souběžně studuje ještě Fonetiku. V současné době pracuje na své diplomové práci a připravuje se na státnice. Do budoucna by ráda pokračovala na doktorské studium.


„Man vergibt seinem Lehrer schlecht, wenn man immer nur der Schüler bleibt.“
Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra (1896)