Přijímačky

V rámci přijímací zkoušky do programu Empirická a komparativní lingvistika se netestují dosavadní znalosti uchazečů, ale jejich motivace a předpoklady pro úspěšné studium programu.

Přijímací zkouška probíhá ústně. Jedná se o neformálně laděný rozhovor zaměřený na to, proč se uchazeči rozhodli právě pro Empirickou a komparativní lingvistiku a jaké mají představy o tom, na co se zaměřovat.

Své zájmy uchazeči podkládají seznamem přečtené literatury a případně také přehledem dosavadní odborné činnosti. Vedle toho dostanou uchazeči abstrakt anglickojazyčné studie a mají za úkol ho představit a pokud možno kriticky se vůči němu vymezit. Tento aspekt zkoušky je zásadní, protože dnešní odborná literatura zaměřená na jazyk a jeho užívání je psaná primárně anglicky a pro studium Empirické a komparativní lingvistiky je tak klíčové, aby byli studující schopni kritického čtení anglických textů.


„It is our choices, Harry, that show what we truly are, far more than our abilities.”
J.K. Rowling, Harry Potter and the Chamber of Secrets (1998)