Klára VanSlambrouck

Klára je ve třetím ročníku magisterského studia EKL. V současné době pracuje na projektu, který se zaměřuje na bilingvní mluvčí.

Jaký byl tvůj hlavní důvod, proč ses rozhodla studovat empirickou a komparativní lingvistiku?

Obor mě zaujal, protože byl moderní a jiný než ostatní magisterské programy. V rámci studia si studenti mohou semináře kombinovat poněkud volněji, můžete se zaměřit na to, co vás zajímá a baví. Zaujal mě i důraz na práci s daty a empirický výzkum.

Z jakého bakalářského programu jsi nastupovala na tento magisterský obor? Jaké bylo téma tvé bakalářské práce? Věnuješ se této problematice i nadále?

Já jsem na bakaláři studovala bohemistiku a francouzskou filologii. Bakalářskou práci jsem psala na analýzu češtiny v českoamerickém periodiku Našinec, specializovala jsem se na texaskou češtinu. Tomuto tématu se ale už příliš nevěnuju, teď se zaměřuju spíše na psycholingvistiku, ale rozhodně jsem znalosti z bakalářského studia využila i v dalších seminářích, například v sociolingvistice, dialektologii a tak.

Myslíš si, že je překážkou, pokud na EKL nastupuje student z bakalářského studia, které nebylo přímo lingvisticky zaměřené? Provádíš teď během studia nějaký výzkum?

Teď píšu diplomovou práci, která je zaměřena na to, jak znalost a míra užívání druhého jazyka ovlivňuje mateřský jazyk. Účastníky výzkumu jsou rodilí mluvčí češtiny, kteří mají angličtinu na velmi dobré úrovni a používají ji v každodenním životě. Součástí jsou dva experimenty, první je pojmenovávání obrázků a druhý je test verbální fluence.

Jaký byl nejzajímavější aspekt tvého studia empirické a komparativní lingvistiky?

S pár spolužačkami jsme se díky tomuto oboru dostali k asistenci u psycholingvistického výzkumu vedeného doktorem Norbertem Vaňkem.

Jaké dovednosti a kompetence jsi získala během studia, které považuješ za nejcennější pro další profesní rozvoj?

Určitě zpracovávání dat. Dále potom statistika, programování a spoustu dalších.

Kde vidíš uplatnění svých znalostí z oblasti lingvistiky v budoucí kariéře?

Momentálně máme seminář na velké jazykové modely, v rámci jiného semináře jsme na toto téma (Chat GPT a velké jazykové modely) napsali i článek, a to mě docela baví a ráda bych se tomu věnovala i nadále. Také by mi nevadilo se zabývat i analýzou a zpracováváním dat.

Máš nějaké doporučení pro nově nastupující studenty, nebo nějaký tip, co by mohlo zaujmout váhající uchazeče?

Je skvělé, že si studenti mohou sestavit semináře tak nějak podle sebe, protože máme jenom čtyři povinné předměty. Také se mi líbí koncept státních zkoušek. Státnice jsou velmi praktické a dá se tam opravdu uplatnit to, čemu se během studia věnujete.

(ptala se Hana Bilavčíková)